Kowalewski Budżet Obywatelski na rok 2024

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Budżet Obywatelski jest wyjątkową okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o gminie. To szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych.Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do rozwoju naszej małej ojczyzny.

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.07.2023 12:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  10.07.2023 12:00
  16.08.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  17.08.2023 00:00
  27.09.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  17.10.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  19.10.2023 00:00
  10.11.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  08.12.2023 17:00

Drodzy Mieszkańcy!

Kowalewski Budżet Obywatelski to decyzje podejmowane przez Was – mieszkańców. Jestem przekonany, że najlepiej wiecie, jakie działania powinny być realizowane w Waszym otoczeniu i na co przeznaczyć tę część budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Czekamy na każdy zgłoszony pomysł i oddany głos, bo dzięki temu wiemy, co jest dla Was ważne i jakie obszary wymagają wsparcia. Przed nami jeszcze wiele ciekawych i ważnych projektów. Zachęcam do ich zgłaszania i aktywnego udziału w głosowaniu! Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

Kowalewski Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom mechanizmów funkcjonowania Gminy. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Naszej Gminy, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Trzy
powody

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.07.2023 12:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 10.07.2023 12:00
  16.08.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 17.08.2023 00:00
  27.09.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 17.10.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 19.10.2023 00:00
  10.11.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 08.12.2023 17:00

Zgłoszone projekty